NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

SDGs for All

SDGs for All is a joint media project of the global news organization International Press Syndicate (INPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI). It aims to promote the Sustainable Development Goals (SDGs), which are at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative goals and targets. It offers in-depth news and analyses of local, national, regional and global action for people, planet and prosperity. This project website is also a reference point for discussions, decisions and substantive actions related to 17 goals and 169 targets to move the world onto a sustainable and resilient path.

การประชุมองค์การสหประชาชาติที่สำคัญในประวัติศาสตร์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะฟื้นฟูสภาพมหาสมุทร

โดย J Nastranis

องค์การสหประชาชาติ (IDN) – มหาสมุทรของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตที่เรามีร่วมกันและความหลากหลายทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ มหาสมุทรของเรานั้นปกคลุมพื้นที่สามในสี่ของโลกเรา เชื่อมโยงประชากรและตลาดต่าง ๆ ของเราเข้าด้วยกัน และเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

มันเป็นแหล่งที่มาของเกือบครึ่งหนึ่งของออกซิเจนที่เราใช้หายใจ ดูดซับมากกว่าหนึ่งในสี่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสร้างขึ้นมา มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรของน้ำและระบบภูมิอากาศ และยังเป็นแหล่งที่มาสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อระบบนิเวศ

มันส่งผลดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่ขึ้นอยู่กับมหาสมุทร อีกทั้งยังช่วยในการกำจัดความยากจน ความปลอดภัยในด้านอาหารและโภชนาการ การค้าและการเดินทางทางทะเล การทำงานและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

บางคนอาจจะคิดว่าข้อความที่ตัดตอนมาจาก การเรียกร้องให้ดำเนินการ 14 ข้อซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเห็นอันเป็นเอกฉันท์หลัง การประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทร ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์เหล่านี้เป็นความรู้ทั่วไปซึ่งผู้คนหลายยุคหลายสมัครได้พิจารณามาตลอดช่วงประวัติศาสตร์

แต่ความจริงก็คือมันยังห่างไกลจากการเป็นความรู้ทั่วไปอยู่มากนัก ในแท้ที่จริงแล้ว การรวมตัวกันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 9 มิถุนายนที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กนั้นเป็นการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับมหาสมุทรเป็นครั้งแรก แต่มันสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงทั่วโลกในการกู้คืนสภาพของมหาสมุทร และกว่า 1,300 คนได้สัญญาว่าจะดำเนินการในการปกป้องมหาสมุทร

การเรียกร้องให้ดำเนินการ นั้นได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์โดยประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลและตัวแทนอาวุโสที่เข้าร่วมซึ่งได้ "ยืนยันถึงความแน่วแน่ของเราในการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางน้ำของเราอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

"ได้มีการยกมาตรฐานเกี่ยวกับการตระหนักและการรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับมหาสมุทรในระดับโลก" ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ Peter Thomson บอกกับนักข่าวในนิวยอร์ก

Thomson ซึ่งเป็นชาวฟีจีโดยกำเนิดนั้นได้ให้การสนับสนุนร่วมต่อกิจกรรมโดยร่วมมือกับสวีเดน และผู้จัดเหล่านั้นก็ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากการประชุม: "ผมพอใจกับผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ 100 เปอร์เซ็นต์ เราตั้งเป้าหมายไว้สูง เป้าหมายของเราก็คือการเริ่มย้อนวัฏจักร"

Wu Hongbo ผู้ซึ่งเป็นเลขาธิการของการประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทรได้กล่าวต่อจาก Thomson ว่าเอกสารที่ได้รับการเจรจาต่อรองนั้นได้ลงรายการวิธีการเฉพาะ "ในการกระตุ้นความมุ่งมั่นและความร่วมมือทั่วโลก" สำหรับมหาสมุทร

ประเด็นหลักของเอกสารทางการเมืองและการปรึกษาหารือ (ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน) นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขององค์การสหประชาชาติในการติดตามและตรวจสอบ ระเบียบวาระการประชุมปี 2030 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกันยายนปี 2015 HLPF นั้นกำหนดเวลาว่าจะพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าที่นิวยอร์ก

นอกจากการเรียกร้องให้ดำเนินการทางการเมืองแล้ว ผู้เข้าร่วม – ซึ่งยังประกอบไปด้วยตัวแทนประชาสังคมหลายพันคน ศิลปิน สถาบันการเงิน และผู้ปฏิบัติงานและนักเคลื่อนไหวอื่น ๆ – ก็ได้สัญญาว่าจะดำเนินการในการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน นี่คือเป้าหมายของ SDG14 ในตอนบ่ายของวันที่ 9 มิถุนายน ได้มีการลงทะเบียน ความมุ่งมั่นโดยสมัครใจ มากกว่า 1,300 รายการ

Wu ซึ่งก็เป็นเลขาธิการขององค์กรหลักด้านเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าตัวเลขนั้น "น่าประทับใจอย่างแท้จริง" และได้เน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นดังกล่าวนั้นรวมไปถึง "การลงทะเบียนเพื่อหาทางออกสำหรับมหาสมุทร"

ใน 'มหาสมุทรของเรา อนาคตของเรา: การเรียกร้องให้ดำเนินการ' นั้น ผู้เข้าร่วมได้เน้นย้ำถึงบทบาทเชิงรวมซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ของ SDG ทั้งหมด รวมถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในระดับวิกฤติในการได้รับการชี้นำโดยผลงานจากระเบียบวาระการประชุมปี 2030 ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้ง ณ ที่นั้น

พวกเขายอมรับว่าแต่ละประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายเฉพาะของตนเองในด้านการแสวงหาการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล รัฐที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นเกาะ (SJDS) และรัฐในแอฟริกา โดยรวมไปถึงประเทศที่อยู่ชายทะเลและประเทศอื่น ๆ ตามที่ได้รับการยอมรับในระเบียบวาระการประชุมปี 2030 และยังมีความท้าทายสำคัญต่อประเทศที่มีรายได้ในระดับกลางหลายประเทศด้วยเช่นกัน

ในการเรียกร้องให้ดำเนินการ พวกเขา "เน้นย้ำความมุ่งมั่นของตนในการบรรลุเป้าหมายของ Goal 14 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด และบรรลุความต้องการในการดำเนินการอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยพิจารณาถึงความเป็นจริงของแต่ละประเทศ ความจุและระดับการพัฒนา อีกทั้งยังให้ความเคารพต่อนโยบายและลำดับความสำคัญของประเทศต่าง ๆ" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขายอมรับถึงความสำคัญพิเศษสุดของเป้าหมายบางประการใน Goal 14 สำหรับ SIDS และ LDC

การประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 6,000 คนนั้นยังยอมรับด้วยว่า 'เราทุกคนต้องเข้าร่วม ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผลอะไรเลย' "เมื่อพูดถึงมหาสมุทรแล้ว มันเป็นมรดกร่วมของมวลมนุษยชาติ เมื่อพูดถึงมหาสมุทรแล้ว จะไม่มีการแบ่งแยกเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตกได้เลย" กล่าวโดย Thomson "หากมหาสมุทรตายไป มันก็จะทำให้เราทุกคนตายไปด้วยเช่นกัน"

เขาเน้นย้ำข้อความนี้ด้วย "การเปิดตัว" ใน SDG 14 ซึ่งเป็นการประชุมที่ช่วยผลักดันการดำเนินการของ SDG ทั้ง 17 รายการ ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อวิทยาศาสตร์มหาสมุทร แต่เรายังขาดช่องว่างความจุอยู่อีกมาก" เขาอธิบาย

ประเด็นที่ได้รับการปรึกษาหารือนั้นเริ่มตั้งแต่มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรและทะเลไปจนถึงความเป็นกรดของมหาสมุทรและการประมงอย่างผิดกฎหมาย – ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในการกำจัดความยากจน การหยุดปัญหาความหิวโหย การกระตุ้นการรักษาสุขภาพ การยืนยันการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาล และอื่น ๆ

Thomson ให้เหตุผลว่าความสำเร็จของการประชุมนั้นเกิดจาก "วิธีการอันยอดเยี่ยม" ซึ่งผู้เข้าร่วมคนต่าง ๆ ได้เสนอเพื่อทำการปรึกษาหารือและทำงานร่วมกัน

เขายังยกย่อง "ความเปิดเผยต่อประชาสังคม ต่อหน่วยงานวิทยาศาสตร์ ต่อสังคมส่วนบุคคล" ในการทลายการแบ่งแยกโดยทั่วไประหว่างรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ "ไม่มีคำว่าพวกเขาและพวกเรา เราทุกคนต้องเข้าร่วม ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผลอะไรเลย"

นอกเหนือจากการประชุมเต็มคณะแปดครั้งและการประชุมคู่เจรจาเจ็ดครั้ง การประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทรดังกล่าวยังประกอบไปด้วยกิจกรรมข้างเคียงอีก 150 รายการ การจัดนิทรรศการ 41 แห่งและการสัมภาษณ์ที่ SDG Media Zone

มันยังรวมไปถึงกิจกรรมพร้อมกับผู้สนับสนุนทางมหาสมุทรใหม่และนักร้อง-นักแต่งเพลงที่โด่งดังทั่วโลกอย่าง Cody Simpson และนักชีววิทยาทางทะเล Douglas McCauley ศิลปินชาวอะบอริจิน Sid Bruce Short Joe และนักการกุศลชาวสเปน Álvaro de Marichalar

บุคคลที่แตกต่างกันและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินการนั้นได้นำ "ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว" มาให้กับการดำเนินการต่อมหาสมุทร กล่าวโดย Isabelle Lovin ประธานร่วมของการประชุม รองนายกรัฐมนตรีของสวีเดน

ใน วันมหาสมุทรโลก ซึ่งก็คือวันที่ 8 มิถุนายน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ António Gut ได้ดึงความสนใจไปยังข้อเท็จจริงที่ว่าอนาคตของมหาสมุทรบนโลกนั้นได้รับอันตรายจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษและการประมงที่สร้างความเสียหาย – และการกล่าวถึงปัญหาเหล่านี้อย่างไม่เพียงพอ

"การดูและและการใช้มหาสมุทรของเราในแบบที่ยั่งยืนนั้นมีความสำคัญมากในการบรรลุเป้าหมายทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนในทุกแห่ง" กล่าวโดย Guterres ใน ข้อความ ในวันมหาสมุทรโลก

"เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว บทสนทนาและการใช้มหาสมุทรอย่างยั่งยืนนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถกล่าวถึงภัยคุกคามที่กำลังเผชิญต่อมหาสมุทรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น" กล่าวโดยเลขาธิการ และเน้นย้ำว่า "ดังนั้นแล้ว อนาคตของเราจะถูกกำหนดโดยการตัดสินใจร่วมของเราในการแบ่งปันข้อมูลและค้นหาทางออกต่อปัญหาร่วม"

มหาสมุทรที่อยู่ในสภาพดีนั้นต้องการความรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มหาสมุทร กล่าวโดย Irina Bokova ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยกล่าวในข้อความซึ่งเป็นอนุสรณ์ในวันดังกล่าว โดยทำการเรียกร้องอย่างจริงจังต่อการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ดีที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อปกป้องมหาสมุทรซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อโลกของเรา

"เราจัดการสิ่งที่เราวัดไม่ได้ไม่ไหวหรอก และไม่มีประเทศใดที่จะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงอันนับไม่ถ้วนซึ่งกำลังเกิดขึ้นในมหาสมุทรได้ ตั้งแต่ฟีจีถึงสวีเดน ตั้งแต่นามิเบียถึงอาร์กติก รัฐบาลและพันธมิตรทั้งหมด ต้องแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างนโยบายร่วมที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ขึ้นมา" Bokova กล่าวเพิ่มเติม [IDN-InDepthNews – 12 มิถุนายน 2017]

รูป: ปลา Moorish Idols ฝูงหนึ่งกำลังว่ายน้ำเหนือแนวปะการังที่ Ha’apai ประเทศตองงา เครดิต: UNEP GRID Arendal/Glenn Edney

 

Newsletter

Striving

Striving for People Planet and Peace 2019

Mapting

MAPTING

Fostering Global Citizenship

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.